Mediawijsheid voor kwetsbare groepen

 

Sociale mediawijsheid

i-Wegwijs helpt kwetsbare groepen als moeilijk lerenden, ouderen en laaggeletterden bij het verbeteren van hun mediawijsheid. i-Wegwijs biedt hun de kans zich digitale vaardigheden eigen te maken. Zodat zij bewust, kritisch en actief meedoen aan de digitale samenleving.

Dat internet, apps en sociale media je blik op de wereld verruimen, daar is iedereen het wel over eens. Je zoekt naar informatie, krijgt antwoord op vragen, traint je hersens, krijgt hulp bij dagelijkse bezigheden en regelt je bankzaken. Je treft nieuwe contacten met een gedeelde interesse of hobby, je onderhoudt bestaande contacten, ontmoet een nieuwe partner, vindt oude bekenden terug en sluit je aan bij lokale initiatieven.

Voordelen nieuwe media
Het gebruik van nieuwe media biedt veel voordelen, maar is ook pure noodzaak. De samenleving digitaliseert immers in hoog tempo. De dienstverlening van overheden en organisaties verloopt steeds minder via persoonlijk contact (telefonisch of op locatie) en steeds meer via internet. Mediawijsheid is een voorwaarde om te kunnen functioneren in de huidige informatiemaatschappij.

Maar vindt ook iedereen zijn weg op het internet? Ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden hebben vaak nog moeite met digitale communicatiemiddelen. Dit in tegenstelling tot kinderen  en jongeren. Zij lijken een tweede leven te leiden in games, chatrooms en foto-apps. Toch moeten ook zij nog leren om digitale informatie en communicatie verstandig en kritisch te gebruiken. Alleen dan brengen zij zichzelf en anderen niet in problemen.

Aanbod i-Wegwijs
i-Wegwijs is een samenwerkingsverband tussen B&O Info en Socially Joined. Via workshops, lessen(series) en het project Digimaatjes maakt ze ouderen, laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking wegwijs op het internet en sociale media. Ook ondersteunt i-Wegwijs directeuren en managers van zorginstellingen en andere organisaties bij het beantwoorden van hun vragen over het gebruik van sociale media in en rondom hun instelling.

i-Wegwijs werkt samen met Stichting MEE. Uit die samenwerking is voor moeilijk lerenden en hun begeleiders een Keuzemenu ontstaan:

Deze programma’s vertaalt i-Wegwijs moeiteloos naar andere doelgroepen. Heeft u interesse in een van de i-Wegwijs-programma’s? Neem contact op via info@i-wegwijs.nl.

 

Meer informatie

info@i-wegwijs.nl

06-20657425 (Mirjam Beuker)

06-30373594 (Nicole Wintgens)

i-Wegwijs helpt je wijs op (de digitale snel)weg